Slide 1
ЦРНОГОРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
ЕПИСКОПИЈА ОСТРОШКО НИКШИЋКА
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Епископија
острошко никшићка
Slide 1
Slide 1
Slide 1
slajd2023.jpeg
slajd2023.jpeg
previous arrow
next arrow

Вијести

 

                              D O N I R A J                             

“Sve što se danas dešava u našoj crkvi ne treba gledati kao raskol već kao dugoočekivanu promjenu”

"Mi pripadnici CPC u Americi pozivamo sve pravoslavne vjernike u Crnoj Gori i svuda u svijetu da se što prije premoste sve nesuglasice i da jedinstveni, zajedno sa novoizabranim mitropolitom Bojovićem otvorimo novu stranicu u istoriji CPC”, poručuje Sredanović

1598436842 blazo sredanovic i 1118x745

“Odluke koje su donesene na nedavno održanom Opštecrnogorskom zboru na Cetinju ne smatramo nelegalnim, kako ih žele prikazati neki kritičari. Crkva je po definiciji i suštini narod. Davno je rečeno: Glas naroda-glas sina Božjega”, poručio je osnivač CPC u Americi Blažo Sredanović.

Kako je dodao, smatra da se na sve što se danas dešava u CPC ne treba gledati kao raskol, već kao, kaže on, dugoočekivanu promjenu na vrhu, kako bi se uklonile dugotrajne posljedice privremenih i površnih rješenja prilikom obnove CPC i mnoge greške koje su proizašle iz svega toga, za čem snose odgovornost i mnogi političari u proslosti i sadašnjosti.

“Ako vaseljenski patrijarh Vartolomej jasno i nedvosmisleno ukazuje na te greške i saopštava nam da nikakvog odnosa ni komunikacije ne može biti sa CPC, dok joj je na čelu raščinjeni mitropolit Mihailo, svi mi, pa i sam Mihailo trebali bi da shvatimo da su u takvoj situaciji perspektive za budućnost takvoj crkvi ništavne”, ukazuje Sredanović.

Novi mitropolit Bojović, kako dodaje, već 20 godina primjerno i posvećeno obavlja crkvene poslove, bez ijedne javne primjedbe.

"Nadam se da ćemo naći snage i volje u našim srcima da budemo bliski jedni drugima"

Danas je Svetu arhijerejsku liturgiju na Cetinju u Hramu Sv. Ivana Crnojevića služio novoizabrani mitropolit crnogorski Boris sa sveštenstvom, saopšeno je iz CPC.

1694373390lc7nwhlkpphhtvpv i 1920x1280

U arhipastirskoj beśedi na prvoj liturgiji na Cetinju, od kako je izabran za mitropolita, on je, između ostalog kazao da u životu imamo mogućnost da svojim djelima spasimo sebe, kao i da svojim djelima i primjerom spašavamo druge da im pomažemo da nađu pravi put, kako da dođu do spoznanja istine, kako da dođu do Boga.

Mitropolit se takođe osvrnuo na nemili događaj sa ulaznim vratima crkve.

boris foto

“Nadam se da ćemo u budućem vremenu naći snage i volje u našim srcima da budemo bliski jedni drugima, da ne osuđujemo jedni druge i odbacimo sujetumeđu sobom, te da ne gledamo grijeh brata svoga, nego da skrušeno spoznamo da smo i mi grešni, kao što kaže Hristos: "Ko nije grešan neka prvi baci kamen. Ja Vas molim i preklinjem da u budućem vremenu budemo tolerantni, puni ljubavi i razumijevanja prema ljudima koji griješe prema nama i misle da nijesmo izabrali pravi put. Pravi i jedini put je Hristos, jer je Hristos put, istina i život”, poručio je mitropolit Boris.

 

Preuzeto sa: Mitropolit Boris služio liturgiju na Cetinju: Preklinjem da budemo puni razumijevanja za ljude koji griješe prema nama (portalanalitika.me)

''Želim Vam da uspijete i unesete mir, jedinstvo i slogu među vjernicima. Da ih vodite milošću i dobrim djelima i da ovaj svijet postane bolje mjesto za sve ljude'', navodi se čestitki koju potpisuje Edelkopf.

bojanarii

Vrhovni rabin Crne Gore Ari Edelkopf u ime Vjerske Zajednice Jevreja čestitao je episkopu Borisu (Bojoviću) imenovanje za Mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve (CPC)

”Mnogopoštovani, u svoje lično ime i u ime Vjerske Zajednice Jevreja, čestitam Vam imenovanje za Mitropolita Crnogorske Pravoslavne Crkve. Želim Vam da uspijete i unesete mir, jedinstvo i slogu među vjernicima. Da ih vodite milošću i dobrim djelima i da ovaj svijet postane bolje mjesto za sve ljude”, navodi se čestitki koju potpisuje Edelkopf.

112131

Opštecrnogorski zbor koji je održan na Cetinju 3. septembra donio je odluku da Episkop ostroško-nikšićki Crnogorske pravoslavne crkve Boris (Bojović) bude izabran za novog mitropolita.

Prije toga Zobor je donio odluku o umirovljenju dosadašnjeg mitropolita Mihaila, a pokojni poglavar CPC Antonije Abramović proglašen je za sveca.

 

Preuzeto sa: Vjerska Zajednica Jevreja čestitala episkopu Borisu imenovanje za mitropolita CPC | Aktuelno

Crnogorski mitropolit Boris danas je sa sveštenstvom služio prvu Svetu službu otkad je izabran za poglavara Crnogorske pravoslavne crkve, saopšteno je iz te vjerske organizacije.

1694288765688sej8fpjaj6v9l i 1118x745

On je služio u crkvi Svetog Đorđa na Gavrilovcu, na obali Skadarskog jezera.

"Ovaj hram Božiji posvećen ovom Mučeniku Božijem je prva nanovo sagrađena crkva poslije obnove Crnogorske pravoslavne crkve, čiji je ktitor Budimir Lopičić sa porodicom", saopšteno je iz CPC.

Tokom službe, kako dodaju, "mitropolit Boris je proizveo u čin Protojereja Svještenike Stefana Markovića starješinu crkve Svetog Ivana Crnojevića i Paroha cetinjskoga i Iliju Vujovića Paroha nikšićkog".

Preuzeto sa: Iz CPC saopštili: Mitropolit Boris održao prvu službu otkad je izabran za poglavara (portalanalitika.me)

''Ogromna je moja zahvalnost i obaveza prema ovoj mitri i krstu svetog Antonija koje danas nosim, i koje ćemo sa svim ostali predmetima položiti u muzej Svetog Antonija kad za to dođe vrijeme koji kanimo napraviti u Vladičanskom domu kad se u njega vrati prva kapela svetog Petra Cetinjskog''

 

Novoizabrani Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), Boris Bojović obratio se Opštecrnogorskom Zboru koji je održan danas na Cetinju.

Njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti:

Uvaženi zbore Crnogorski, dragi prijatelji i gosti,

Okupljeni s Božijim blagoslovom ođe na stavnom i slavnom Cetinju đe je sve naše počelo i nikad se neće završiti dok je Svijeta i vijeka uputismo molitvu Svevišnjem i svim svetiteljima kojima danas pribrojasmo Svetog Mitropolita Antonija Crnogorskog koji na ovom svetom mjestu zajedno sa Crnogorskim narodom na Opštecrnogorskom zboru obnovi našu svetu CPC. Sveti Antonije Crnogorski moli Boga za nas!

Trnovit put našeg svetog Mitropolita Antonija počeo je njegovim ustoličenjem 1993. godine i od tad mnogi žele ne samo da unište CPC nego da obesmisle njeno postojanje,

Ogromna je moja zahvalnost i obaveza prema ovoj mitri i krstu svetog Antonija koje danas nosim, i koje ćemo sa svim ostali predmetima položiti u muzej Svetog Antonija kad za to dođe vrijeme koji kanimo napraviti u Vladičanskom domu kad se u njega vrati prva kapela svetog Petra Cetinjskog.

Želim da svi zajedno uputimo zahvalnost dosadašnjem poglavaru umirovljenom Mitropolitu Mihailu za sve dobro koje je učinio dok je bio na čelu CPC.

Pred nama stoje jasne obaveze i aktivnosti:

(1) Sa dosadašnjim Crkvenim opštinama, odborima i organima episkopija, u saradnju sa svještenstvom treba formirati Mitropolitski savjet i Mitropolitski upravni odbor.

(2) Sa vladikama i svještenstvom treba obnoviti rad Svetog Sinoda i donijeti sve odluke koje bi CPC što prije izvele iz ove ustavne krize.

(3) Treba formirati pravni tim od uglednih pravnika. Oni će pokrenuti postupke protiv institucija i pojedinaca zbog otimanja Crnogorskih crkava i manastira. Zajedno s organizacijama koje već to rade pokrenuti postupak vraćanja vlasništva državi Crnoj Gori sakralnih objekata i groblja. Ovaj tim će na svako kršenje vjerskih i ljudskih prava pravoslavnih Crnogoraca adekvatno reagovati, kao i pregovarati s državom Crnom Gorom. Pokrenuće registraciju parohija CPC u svim državama đe postoji crnogorska dijaspora i tamo đe nijesu registrovane.

(4) Treba formirati tim od uglednih Crnogoraca u domovini i dijaspori – iz reda poznatih stručnjaka iz oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa – koji treba da pomaže nadleštvu za vanjske crkvene poslove CPC. On će držati korisne kontakte i saradnju s predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija i pripremati sve aktivnosti oko sastanaka predstavnika CPC i diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i predstavnika dijaspore.

(5) Treba formirati poseban tim za saradnju s predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, kao i komisiju za pregovore s predstavnicima Vaseljenske patrijašije. Obavezno treba pokrenuti proceduru za prijem CPC u međunarodne organizacije Crkava, kao što su Evropski savez crkava i Svjetski savez crkava.

(6) Treba formirati nadleštvo za finansije. Ono će pripremati godišnje planove budžeta za Mitropoliju i sve Episkopije. Ubuduće, sve Episkopije, Manastiri i Crkvene opštine trebaju da organizuju samostalno svoje finansijsko djelovanje po Ustavu CPC.

(7) Organizovati da se daje mjesečna donacija svih koji žele da pomognu CPC, kako u Crnoj Gori tako i u dijaspori . Transparentno na sajtu treba objavljivati izvještaje o donaijam, prihodima i rashodima u cijeloj CPC.

(8) Treba odrediti i obezbijediti svještenstvu visinu plate u iznosu jedne prosječne zarade u Crnoj Gori te prijaviti svještenike po Zakonu o radu. Pored priloga i donacija za sve ovo je potrebno uvećati imovinu crkve koja bi davala prihode. Registracijom parohije u raznim državama stekli bi se uslovi za pomoć tih država CPC, i pokrenuti djelatnosti koje bi uvećavale prihode CPC.

(9) Potrebno je u svim Gradovima i opštinam u Crnoj Gori đe ih nema formirati Crkvene opštine i odbore i organizovati da se postavi svještenik. Obavezno uložiti sve napore da se u svakom mjestu đe za to postoji potreba izgradi crkva ili parohijski dom poštujući tradicionalni stil izgadnje.

(10) S najvećom pažnjom napraviti uslove za školovanje svješteničkih kadrova u inostranstvu. Vremenom formirati duhovnu akademiju, uz obavezno stipendiranje bogoslova i teologa. Formirati neđeljne škole pri parohijama za katihizis đece i omladine.

(11) Postoji velika potreba da se unaprijedi monaški život u CPC, a time i izgradi par manastira đe bi se spremali monaški kadrovi da preuzmu manastire koji su sada pod okupacijom crkve Srbije. Gormirti Monašku školu.

(12) Formirati tim za prezentaciju i prestavljanje CPC na internetu i društvenim mrežama, kao i službu za odnose s javnošću.

(13) Pristupiti prijevodu i štampanju Svetog Pisma na crnogorski jezik, bogoslužbenih knjiga i knjiga za katihizis, kao i svih ostalih knjiga duhovno – crkvenog kadaktera. Modernizovati izdavačku djelatnost i osavremeniti list Lučindan.

(14) Organizovati karitativni i milosrdno – humanitarni rad u svim mogućim formama, povezujući se sa međunarodnim organizacijama.

(15) Pristupiti formiranju crkvenog hora i obezbijediti uslove za njegovo funkcionisanje i razvitak.

Za realizaciju svega ovoga potrebno je sa svih strana Crne Gore i dijaspore pozvati sve iskrene i stručne ljude i napraviti jednu vrstu društvenog pokreta koji će pomoći Crnogorskoj Pravoslavnoj Crkvi da bude najvažnija duhovna institucija Crnogorskog pravoslavnog naroda kao što je kroz istoriju i bila.

Nek Božiji blagoslov i svih Crnogorskih svetitelja i svih svetih bude sa svima nama!!!

Календар и молитвеник

Преузмите нашу апликацију
 en badge web generic

Пратите нас на

youtube 2433301 128041282b58cf85ddaf5d28df96ed91de98